Skip to main content

Η πρόπτωση της μήτρας αποτελεί σχετικά συχνή κατάσταση κυρίως σε πολύτοκες γυναίκες που έχουν γεννήσει φυσιολογικά , και οφείλεται στην χαλάρωση των συνδέσμων και των μυών της πυέλου. Ο τράχηλος της μήτρας εμφανίζεται μέσα στον κόλπο χαμηλότερα από τη φυσιολογική του θέση και μερικές φορές μέχρι και έξω από τον κόλπο. Η μήτρα που προπίπτει συν-παρασύρει και τον κόλπο και έτσι συνήθως αρχικά μπορεί να έχουμε χαλάρωση των κολπικών τοιχωμάτων. Αυτό οδηγεί όταν έχουμε χαλάρωση του προσθίου κολπικού τοιχώματος στην δημιουργία κυστεοκήλης και αντίστοιχα στην χαλάρωση του οπισθίου τοιχώματος στην δημιουργία ορθοκήλης.

Είναι μία καθόλου ευχάριστη κατάσταση και επηρεάζει την ψυχολογία και την ποιότητα ζωής, άσκησης κλπ. Συνοδά συμπτώματα αποτελούν το αίσθημα βάρους στην πύελο, το άλγος κατά την ορθοστασία στην μέση χαμηλά, εμφάνιση μικρής ποσότητας αίματος από τον κόλπο λόγο ερεθισμού,  και συμπτώματα από το ουροποιητικό. Αυτά μπορεί να είναι η δυσκολία στην ούρηση από πίεση της μήτρας που προπίπτει, η ακράτεια, η συχνή ούρηση, οι συχνές ουρολοιμώξεις, και το αίσθημα πληρότητας της κύστης.

Η θεραπευτική  προσέγγιση της πρόπτωσης μήτρας διαφέρει λίγο στις γυναίκες που επιθυμούν να διατηρήσουν τη μήτρα και συνεπώς την ικανότητα τεκνοποίησης, σε σχέση με εκείνες που έχουν ολοκληρώσει την οικογένεια τους ή που δεν επιθυμούν διατήρηση της μήτρας.

Η πιο αποτελεσματική διόρθωση της πρόπτωσης μήτρας με την ταυτόχρονη διατήρηση της αφορά στην χρήση ειδικού πλέγματος ανάρτησης.  Το συνθετικό αυτό πλέγμα είναι ειδικά σχεδιασμένο για την αποφυγή λοιμώξεων και είναι αδρανές για να το «αποδέχεται» ο οργανισμός. Τοποθετείται μεταξύ της μήτρας και  του ιερού οστού  της πυέλου, αποκαθιστώντας χωρίς τάση, και κρατάει την μήτρα ξανά στην ανατομική και φυσιολογική θέση της θέση όπως πριν την πρόπτωση αυτής. Αυτό ονομάζεται ιεροκολποπηξία. Εικόνα 1. Η τεχνικη αυτή στις μέρες μας πραγματοποιείται λαπαροσκοπικά και φέρει όλα τα πλεονεκτήματα της μεθόδου, όπως η γρηγορότερη ανάρρωση και επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες  μόλις από τη 2η η 3η μετεγχειρητική μέρα, σε αντίθεση με την κλασσική ανοιχτή τεχνική που συνοδευόταν με μερικές εβδομάδες ανάρρωσης. Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ελάχιστος και η χρήση απλών παυσίπονων επαρκεί, ενώ η ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο την επομένη ημέρα της επέμβασης.

Όταν η γυναίκα έχει τελειώσει με την επιθυμία τεκνοποίησης και δεν έχει την επιθυμία να διατηρήσει τη μήτρα της, η ανωτέρω τεχνική ανάρτησης με πλέγμα καλύτερα να γίνεται σε συνδυασμό με αφαίρεση της μήτρας. Στην περίπτωση αυτή είναι σκόπιμο να γίνεται υφολική λαπαροσκοπική υστερεκτομή  με διατήρηση του τράχηλου της μήτρας. Το πλέγμα στηρίζεται πάλι στο σύνδεσμο που καλύπτει το ιερό οστό της πυέλου και στον τράχηλο της μήτρας με τοποθέτηση ραμμάτων, ενώ εάν υπάρχει συνοδός χαλάρωση του οπίσθιου (ορθοκήλη) η και του προσθίου τοιχώματος του κόλπου (κυστεοκήλη) μπορεί να τις διορθώσει.

Οι λαπαροσκοπικές αυτές τεχνικές έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα, και πλεονεκτούν έναντι των αναλόγων κολπικών χειρουργείων έχοντας μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας και μικρές πιθανότητες επανεγχείρησης.  Συγκριτικά, επίσης με τις κλασσικές ανοιχτές τεχνικές, η λαπαροσκοπική ανάρτηση του κολπικού κολοβώματος ή της μήτρας  φέρει ανάλογα επιτυχημένα αποτελέσματα με γρηγορότερη ανάρρωση, λιγότερο πόνο και αισθητικά καλύτερο αποτέλεσμα λόγω των μικρών τομών στο δέρμα.

Εικόνα 1.Ιεροκολποπηξία

Αξίζει να σημειωθεί ότι ειδικά σε γυναίκες σεξουαλικά ενεργές οι παλαιότερες τεχνικές της κολποραφίας έχουν αμφίβολα αποτελέσματα και οι γυναίκες αδυνατούν να έρθουν σε επαφή λόγω πόνου καθώς και συχνά μετά το χειρουργείο η «χαλάρωση» επανέρχεται με μέσο όρο τα δύο χρόνια μετεγχειρητικά.

Εικόνα 2. Λαπαροσκοπική συρραφή πλέγματος ανάρτησης

Οι παραπάνω επεμβάσεις ανάρτησης γίνονται τόσο λαπαροσκοπικά όσο και ρομποτικά με επιτυχία.

Η ίδια ακριβώς τεχνική ανάρτησης με πλέγμα πραγματοποιείται και σε περίπτωσεις κολπικής πρόπτωσης, δηλαδή σε γυναίκες που είχαν υποβληθεί παλαιότερα σε κλασσική υστερεκτομή και έρχονται μετά από χρόνια από την αφαίρεση της μήτρας στον γυναικολόγο με πρόπτωση κόλπου. Τα αποτελέσματα είναι θεαματικά και όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν αισθάνονται σας «έφηβες ξανά».

 

Pantelis Trompoukis

Είμαι Ιατρός Μαιευτήρας Γυναικολόγος με έδρα την Αθήνα, όπου διατηρώ ιατρείο. Επίσης είμαι Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπαιδευτής Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Γυναικολογίας στη διδακτική ομάδα του IRCAD/EITS του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου. Ως Μαιευτήρας – Χειρουργός Γυναικολόγος, ασχολούμαι με όλο το φάσμα της Μαιευτικής – Γυναικολογίας και ειδικά με λαπαροσκοπικές επεμβάσεις.

Leave a Reply